Tags Posts tagged with "Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất giày da"

Tag: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất giày da

Ngành công nghiệp giày da của Việt Nam đứng thủ 7 năm trở lại đây tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là sản lượng...