Tags Posts tagged with "cải tạo hệ thống xử lý nước thải phòng khám đa khoa"

Tag: cải tạo hệ thống xử lý nước thải phòng khám đa khoa

Xử lý nước thải phòng khám đa khoa là một vấn đề cần được các chủ phòng khám quan tâm đúng mức. Các phòng khám đa khoa hay các cơ sở y tế tư nhân đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng hiện nay không đáp ứng được nhu cầu hoặc cần nâng cấp hệ thống để đảm bảo hiệu quả xử lý.