Tags Posts tagged with "thiết kế thi coongHTXL NT."

Tag: thiết kế thi coongHTXL NT.

Hiện tại, Công ty Môi trường Bình Minh đã nghiên cứu, ứng dụng thành công rất nhiều công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp. Để xây dựng hệ thống xử lý nước