Tag Archives: bùn vi sinh xử lý nước thải

Cung cấp bùn vi sinh

Cung cấp bùn vi sinh Công ty môi trường Bình Minh là đơn vị cung cấp bùn vi sinh. Hệ thống xử lý nước thải của công ty , doanh nghiệp đang gặp các sự cố về bùn vi sinh như: bùn chuyển sang mà đen, nổi bọt khí trên bề mặt, bùn mịn và […]

0917.34.75.78