Tag Archives: lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản ngành sản xuất giấy

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho ngành sản xuất giấy

tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, carton

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho ngành sản xuất giấy Tình hình ngành sản xuất giấy Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong 5 năm qua ngành sản xuất giấy đã tăng trưởng mạnh với tốc độ 15-17%/năm. Năm 1975, tổng sản lượng giấy của cả nước […]

0917.34.75.78