Tags Posts tagged with "Công nghệ AAO là gì"

Tag: Công nghệ AAO là gì

Công nghệ xử lý nước thải AAOCông nghệ AAO là gì?AAO là viết tắt của cum từ Anerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO...