Tag Archives: Công nghệ xử lý nước thải AAO là gì ?

Công nghệ xử lý nước thải AAO là gì ?

Công nghệ xử lý nước thải AAO Công nghệ AAO là gì? AAO là viết tắt của cum từ Anerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 3 hệ vi sinh: kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng […]

0917.34.75.78