Tags Posts tagged with "công nghệ xử lý nước thải AAO"

Tag: công nghệ xử lý nước thải AAO

Công nghệ xử lý nước thải AAOCông nghệ AAO là gì?AAO là viết tắt của cum từ Anerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO...