Tags Posts tagged with "phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt"

Tag: phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

I. Nguồn gốc phát sinh nước thải Nước thải sinh hoạt là nước nhà tắm, hồ bơi, nhà ăn, nhà vệ sinh, nước rửa...