Tag Archives: phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải quy mô nhỏ - chi phí thấp

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt I. Nguồn gốc phát sinh nước thải Nước thải sinh hoạt là nước nhà tắm, hồ bơi, nhà ăn, nhà vệ sinh, nước rửa sàn nhà,… chúng chứa khoảng 58$ chất hữu cơ và 42% chất khoáng. Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là […]

0917.34.75.78