Tags Posts tagged with "xu ly khi nito trong nuoc thai"

Tag: xu ly khi nito trong nuoc thai

XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI Trong nước thải, các hợp chất của nito tồn tại dưới 3 dạng: các hợp chất hữu cơ, amoni...