TÌM HIỂU VỀ BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1
1071
Công ty nhận cải tạo, vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tìm hiểu về bùn vi sinh trong xử lý nước thải  – Bùn vi sinh hoạt tính là gì?

Tìm hiểu về bùn vi sinh trong xử lý nước thải  Bùn hoạt tình là bông bùn có màu bàng nâu dễ lắng, có kích thước 3-150µm. Những bông bùn này bao gồm các vi sinh vật sống và cơ chất rắn  (40%). Những vi sinh vật sống bao gồm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc,…

TÌM HIỂU VỀ BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TÌM HIỂU VỀ BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Một số lưu ý khi sử dụng bùn vi sinh hoạt tính trong xử lý nước thải

Muốn đưa bùn vi sinh hoạt tính vào các thiết bị, bể xử lý nước thải, cần thực hiện một quá trình để cho loại bùn gốc ban đầu được nuôi dượng tạo thành loại bùn có hoạt tình cao và có tình kết lắng tốt. Có thể gọi là quá trình hoạt hóa bùn hoạt tính.

Cuối quá trình, bùn sẽ có dạng hạt có hạt có độ bền cơ học khác nhau, có mức độ vỡ ra khác nhau khi chịu tác động khuấy trộn.

Điều kiện để sử dụng vi sinh trong xử lý nước thải

–          Không có chất độc làm chết hoặc ức chế hoàn toàn hệ vi sinh vật có trong nước thải.

–         Nước thải đưa vào xử lý sinh học có 2 thông số đặc trừng COD và BOD. Thông số này phải là COD/BOD≤2 hoặc BOD/COD≥5 mới có thể đưa vào xử lý sinh học (hiếu khí). Nếu COD lớn hơn BOD nhiều lần, trong đó gồm xenlulozo, hemixenlulozo, protein,…

–         Chất hữu có có trong nước thải phải là những chất dễ bị oxy hóa nhằm tăng nguồn cacbon và năng lượng cho sinh vật.

–         Ngoài ra, các điều kiện môi trường như oxy, pH, nhiệt độ của nước thải,… cũng nằm trong khoảng giới hạn xác định để đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của vi sinh vật tham gia vào quá trình xử ý.

Vi sinh vật có trong bùn vi sinh hoạt tính

Trong hệ thống xử lý nước thải, vi khuẩn luôn chiếm ưu thế (90%). Vi khuẩn có kích thước trung bình từ 0,3-1mm. Trong hệ thống bùn hoạt tính có sự hiện diện của vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn tùy nghi và vi khuẩn yếm khí.

Một số vi sinh có trong bùn hoạt tính và vai trò của chúng trong xử lý nước thải được thống kê cụ thể qua bảng sau:

bun-vi-sinh-trong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-moi-truong-binh-minh

Công ty môi trường Bình Minh có nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý nước thải, trong nuôi cấy vi sinh, cung cấp bùn vi sinh chất lượng. Nếu bạn cần tìm hiểu về bùn vi sinh hoạt tình trong sử lý nước thải. Hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com