Tag Archives: bùn vi sinh hoạt tính trong xử lý nước thải

Bùn Vi sinh hoạt tính trong Xử lý nước thải

Bùn Vi sinh hoạt tính trong Xử lý nước thải          Công ty môi trường Bình Minh chuyên cung cấp, nuôi cấy bùn vi sinh hoạt tính trong xử lý nước thải.  Nếu hệ thống bạn đang gặp sự cố bùn vi sinh: vi sinh chết, bọt khí nổi lên nhiều, màu […]

TÌM HIỂU VỀ BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tìm hiểu về bùn vi sinh trong xử lý nước thải  – Bùn vi sinh hoạt tính là gì? Tìm hiểu về bùn vi sinh trong xử lý nước thải  Bùn hoạt tình là bông bùn có màu bàng nâu dễ lắng, có kích thước 3-150µm. Những bông bùn này bao gồm các vi sinh […]

0917.34.75.78