Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh tại Dĩ An

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh tại Dĩ An

Công ty môi trường Bình Minh chuyên cung cấp các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh tại Dĩ An. Nếu chủ đầu tư cần hệ thống lắp ráp nhanh, cần gấp để xử lý nước thải, hay cần cải tạo hệ thống cần bể thay thế thì hãy liên hệ ngay công ty môi trường Bình Minh để được tư vấn hỗ trợ.

Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Đơn vị cung cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh tại Dĩ An

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh hiện nay rất phổ biến, vì chúng phù hợp với với lưu lượng nhỏ cho các công ty có phát sinh nước thải sinh hoạt với công suất nhỏ.

Hệ thống được công ty chúng tôi chế tạo sẵn tại xưởng nên việc lắp đặt nhanh, không tốn nhiều thời gian. Đặc biệt hệ thống lắp theo kiểu modul nên khi cần sửa chữa thiết bị rất dễ dàng và muốn nâng công suất thì cũng cực kỳ đơn giản.

Ưu điểm của hệ thống:

  • Hệ thống gọn nhẹ, dễ lắp đặt
  • Hệ thống dễ vận hành
  • Giá thành thấp
  • Dễ di dời, nâng cấp nâng công suất

Sau đây công ty môi trường Bình Minh xin giới thiệu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt

Nước thải được thu gom về bể tự hoại, tại bể tự hoại có các quá trình xử lý sinh học kỵ khí và quá trình lắng cặn. Nồng độ các chất ô nhiễm đầu ra vẫn rất cao, không xử lý được các chất dinh dưỡng Nito và Photphos. Cần có quá trình xử lý sinh học bậc cao mới đủ điều kiện xả thải ra môi trường. Nước thải từ các bể tự hoại, các khu vực rửa, nhà ăn được hệ thống thu gom nước thải dẫn về Hố thu gom.

  Hố thu nước thải TK01

Tại hố thu nước thải có gắn 2 bơm chìm bơm nước thải lên bể Điều hòa. Bơm chìm tại hố thu hoạt động theo phao kiểm soát mực nước lắp đặt tại Hố thu. Bơm chìm được sử dụng là bơm chìm với tiêu chuẩn bảo vệ IP68 (tiêu chuẩn cao nhất của thiết bị motor điện chuyên dùng).

Bể điều hòa TK02

https://moitruongbinhminh.com/wp-content/uploads/2023/12/He-thong-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-chi-phi-thap-o-Thuan-An.png
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt lắp ráp nhanh tại Dĩ An

Nước thải từ Bể gom được bơm vào Bể điều hòa. Bể điều hòa nước thải có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng thải. Do tính chất nước thải phát sinh tại mỗi giờ đều khác nhau nên bể điều hòa cần được thiết kế với thời gian lưu nước > 10 h để đảm bảo lưu lượng và nồng độ nước thải ổn định. Nước thải từ Bể điều hòa được 2 bơm chìm đặt trong bể bơm vào Bể sinh học thiếu khí(Anoxic).

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) TK03

Bể Anoxic được sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng nước thải Bể Aerotank (đặt sau bể thiếu khí). Nước thải sau khi khử nitơ sẽ tiếp tục tự chảy vào bể hiếu khí kết hợp nitrate hóa.

Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ là (1) thời gian lưu nước của bể thiếu khí; (2) nồng độ vi sinh trong bể; (3) tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ bể hiếu khí và bể lắng; (4) nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học (5) phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; (6) nhiệt độ. Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc khử nitơ.

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate:

        Đồng hóa (assimilatory): NO3-à NH3, tổng hợp tế bào, khi N-NO3- là dạng nitơ duy nhất tồn tại trong môi trường.

‚        Dị hóa (dissimilatory) à quá trình khử nitrate trong nước thải.

+          Quá trình đồng hóa:

3NO3- + 14CH3OH + CO2 + 3H+à 3C5H7O2N + H2O

+          Quá trình dị hóa:

Bước 1: 6NO3- + 2CH3OH à 6NO2- + 2CO2 + 4H2O

Bước 2: 2NO2- + 3CH3OH à 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH-

————————————————————

6NO3- + 5CH3OH à 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH-

+          Tổng quá trình khử nitrate:

NO3- + 1,08CH3OH + H+à 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O

Bể thiếu khí được khuấy trộn bằng máy khuấy ngang nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được cung cấp oxi cho bể này

vì oxi có thể gây ức chế cho vi sinh khử nitrate. Nước sau khi qua bể sinh học thiếu khí được dẫn vào bể sinh học hiếu khí.

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) TK04

Tại bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật hiếu khí được nuôi cấy và được cung cấp oxy bằng máy sục khí (kết hợp đĩa phân phối dạng tinh, cung cấp đủ lượng oxy hòa tan cho các vi sinh vật phát triển) khử toàn bộ lượng COD, BOD còn lại và chuyển hóa toàn bộ amoni thành Nitrat (sẽ được khử tại bể sinh học thiếu khí).

Hai hiện tượng cơ bản xảy ra trong quá trình oxy hóa sinh học trong bể Aerotank là:

  • VSV tạo sử dụng oxy tạo năng lượng cho quá trình tổng hợp tế bào
  • Duy trì hoạt động sống của tế bào, di động, tiếp hợp. Sinh trưởng, sinh sản, tích lũy chất dinh dưỡng, bài tiết sản phẩm.
  • Ngoài ra, còn có quá trình tự phân hủy các thành phần trong cơ thể của VSV kèm theo sự giải phóng năng lượng. Các quá trình oxy hóa phân hủy kèm theo sự giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống còn được gọi là quá trình trao đổi năng lượng. Ở các tế bào VSV, số lượng các chất dinh dưỡng dự trữ thường rất nhỏ, vì thế chúng phải sử dụng chủ yếu các chất hấp thu từ môi trường xung quanh.

Các quá trình xử lý trong pha hiếu khí

Cơ chế của quá trình khử BOD

CxHyOz + O2       –>            xCO2 + H2O

Tổng hợp sinh khối tế bào

nCxHyOz + nNH3 + nO2          –>                (C5H7NO2)n + n(x-5)CO2 + H2O

Tự oxy hóa vật liệu tế bào (phân hủy nội bào)

(C5H7NO2)n + 5nO2     –>          5nCO2 + 2nH2O + nNH3

Quá trình nitrit hóa

2NH3 + 3O2       –>          2NO2- + 2H+ + 2H2O (vi khuẩn Nitrosomonas)

2NO22- + O2    –>            2NO3- (vi khuẩn Nitrobacter)

Bể lắng sinh học TK05

Nước thải sau khi ra khỏi Bể Aerotank sẽ chảy tràn qua Bể lắng. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này sẽ được bơm bùn tuần hoàn về Bể sinh học hiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật, khử nitrate còn tồn tại. Phần bùn dư được bơm về Bể chứa bùn nhằm làm giảm độ ẩm của bùn thải. Phần nước được thu vào hệ thống ống thu nước trong bể lắng và được dẫn sang bể khử trùng.

Bể khử trùng nước thải TK06

Sau khi nước thải được loại bỏ toàn bộ các thành phần ô nhiễm thì nước thải được dẫn qua bể khử trùng nước thải để tiêu diệt toàn bộ các vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ luôn đạt tiêu chuẩn cột B theo QCVN 14:2008-BTNMT.

Nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ được loại bỏ toàn bộ COD, Nito, Photphos, vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 14:2008-BTNMT – cột B.

Bể chứa bùn TK07

Sau thời gian vận hành 3 – 4  tháng thì bùn vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải nhiều và sẽ được xả về bể chứa bùn để định kỳ hút bùn bằng xe hút hầm cầu. Chu kỳ hút bùn vi sinh từ 1 – 2 năm/lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78