Tag Archives: Công ty Bình Minh trám lấp giếng khoan

Khi cần trám lấp giếng khoan ở đâu tại Bình Dương

Khi cần trám lấp giếng khoan ở đâu tại Bình Dương   I. Giới thiệu Theo thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Thông tư áp dụng đối các cơ quan quản lý nhà nước về […]

0917.34.75.78