Tag Archives: vai trò của vi sinh trong xử lý nước thải

Vai trò của bùn vi sinh trong xử lý nước thải

Vai trò của bùn vi sinh trong xử lý nước thải Vi sinh vật đã tham gia tích cực trong xử lý phế thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, nước thải làm sạch môi trường bằng công nghệ vi sinh vật hiếu khí, thiếu khí và kỵ khí. Đó là vấn đề cấp thiết, […]

0917.34.75.78