Tag Archives: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Các phương pháp xử lý nước thải hiện nay

Các phương pháp xử lý nước thải hiện nay Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xử lý nước thải, lựa chọn phương pháp xử lý nước thải, gặp sự cố vệ vi sinh (sốc, vi sinh chết), nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn,… hay gặp khó khăn trong vấn đề môi […]

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học        Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học dựa trên cơ sở: hoạt động cảu vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn trong nước thải. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và […]

0917.34.75.78