Trám lấp giếng khoan khu công nghiệp Hoàng Gia Long An

Trám lấp giếng khoan khu công nghiệp Hoàng Gia Long An

Tại sao cần phải trám lấp giếng khoan khu công nghiệp Hoàng Gia Long An?
UBND tỉnh Long An vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An. Chỉ thị này thay thế Công văn số 2503/UBND-NN ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An.
Hotline: 0274.6268.602 – Email: Kythuat.bme@gmail.com

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, cũng như việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An từng bước được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp,…
Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, UBND tỉnh Long An yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An nghiêm túc triển khai thực hiện các công việc sau:
 

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 4 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân loại giếng không sử dụng để xử lý, trám lấp thì Công ty thuộc trường hợp có giếng bị hỏng không khắc phục được; giếng không thể tiếp tục khai thác do bị ô nhiễm, chất lượng nước không đáp ứng yêu cầu cho mục đích sử dụng. Do vậy, Phòng đề nghị chủ giếng có trách nhiệm thực hiện theo trình tự quy định tại điều 6 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT. Đồng thời, chủ giấy phép thông báo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường về thời điểm ngưng sử dụng giếng, trả lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, thực hiện kê khai đóng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định hiện hành.

Trám lấp giếng khoan khu công nghiệp
Trám lấp giếng khoan khu công nghiệp

Công ty môi trường Bình Minh với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm hơn 8 năm trong lĩnh vực trám giếng khoan tại từ Đồng Nai, Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh miền đông Nam Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78