Tư Vấn Lập Giấy Phép Xả Thải Vào Nguồn Nước

Tư Vấn Lập Giấy Phép Xả Thải Vào Nguồn Nước

Công ty môi trường Bình Minh có nhiều năm kinh nghiệp trong tư vấn các hồ sơ môi trường: xin giấy phép xả thải vào nguồn nước,…Nếu bạn có thắc mắc gì trong vấn đề môi trường hay cần thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, hãy liên hệ đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí: Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Là hồ sơ cho phép doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả nước thải ra nguồn tiếp nhận nếu đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ lập giấy phép xả thải: là hồ sơ trong đó báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng nước thải ảnh hướng đến nguồn tiếp nhận, từ đó đưa ra quy trình, công nghệ xử lý phù hợp nhất nhằm đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước giúp cho các cơ sở được phép xả nước thải từ hệ thống xử lý đến nguồn tiếp nhận như: ao hồ, kênh rạch, cống thoát nước chung của khu vực,…từ đó giảm sức ép đối với khả năng chịu tải môi trường.

Báo cáo xả thải còn giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chất lượng nước thải đầu ra của cơ sở một cách tốt nhất.

Tư Vấn Lập Giấy Phép Xả Thải Vào Nguồn Nước
Tư Vấn Lập Giấy Phép Xả Thải Vào Nguồn Nước

Đối tượng phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức cả nhân,…có hoạt động xả thải vào nguồn nước có lưu lượng 10m3/ngày đêm đều phải lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Căn cứ pháp lý xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012.
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước
 • Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 • Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 Qui định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
 • Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Giấy tờ cần thiết khi thực hiện hồ sơ giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Đơn đề nghị cấp phép (mẫu số 01/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT)
 • Kết quả phân tích chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận
 • Hồ sơ vận hành hệ thống xử lý nước thải, đối với cơ sở chưa có công trình xử lý nước thải thì theo (mẫu số 02/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT).
 • Báo cáo hiện trạng xả nước thải của cơ sở theo mẫu số 03/CNT của thông tư 02/2005/TT-BTNMT)
 • Bản đồ vị trí khu vực lập giấy phép xả thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
 • Giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chuẩn môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải.
 • Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận;
 • Số lượng bộ hồ sơ giấy phép xả thải vào nguồn nước là: 02 (bộ).
Quy trình thực hiện hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
 1. Khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, thông tin của cơ sở (xác định các nguồn gây ô nhiễm: nước thải, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn,…,
 2. Xác định nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của cơ sở;
 3. Xác định các thông số, hiện trạng của hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở.
 4. Lấy mẫu nước đầu vào và đầu ra của hệ thống và gởi mẫu phân tích tại trung tâm phân tích.
 5. Lấy mẫu nước thải tại nguồn tiếp nhận (kênh rạch, ao hồ,…)
 6. Đánh giá tác động việc xả nước thải của doanh nghiệp vào nguồn tiếp nhận
 7. Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
 8. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo.
 9. Nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý (Sở TNMT hoặc Bộ TNMT, tùy vào lưu lượng xả thải.
 10. Lập các bản vẽ lấy mẫu, bản vẽ có liên quan (thoát nước mưa, nước thải.
 11. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Cơ quan cấp phép xả thải vào nguồn nước

Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

Nếu bạn đang thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi nhé! Chúng tôi tư vấn 24/7 và miễn phí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78