Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
 - Phòng Kỹ Thuật
  0917 34 75 78 -  Mr. Thành
- Email: kythuat.bme@gmail.com
- Tư vấn 24/24
  - Phòng Tư Vấn
   0917 096 077 - Ms. Hà
   0274 6268 602 -  Ms. Trung 

 - Xử lý nước thải 
 - Nuôi cấy, cung cấp bùn vi sinh  
 - Bảo trì, cải tạo, vận hành HTXL nước thải 
 - Tư vấn hồ sơ pháp lý về môi trường....v. .v. 

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

I. Giới thiệu

   Các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ xô vào khu vực Đông Nam Bộ ngày nay. Do có vị thế là trọng điểm giáp kề Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển kinh tế mạnh. Khi đó Tây Ninh đang là vùng đất được chọn để mở rộng nhiều cụm khu công nghiệp. 

   Đến đầu năm 2022 Tây Ninh có 6 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên 3.969 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 2.540 ha. Diện tích đã cho thuê 1.516,60 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 60%.

    Việc mở rộng nhiều khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy phải đi đôi với việc bào vệ môi trường và hạn chế phát thải, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

   Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 Quy định chi tiết thi hành một số diều của nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Công Ty Môi Trường Bình Minh – Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

II. ĐTM là gì? Vì sao phải lập ĐTM? Đối tượng lập ĐTM? Các quy trình lập báo cáo và thời hạn thẩm định ĐTM?

  1. Khái niệm về báo cáo đánh giá tác động MT

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

  1. Vì sao phải lập ĐTM

Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường ĐTM để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không

– Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án.

  1. Đối tượng phải lập ĐTM
Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Được quy định tại phụ lục II nghị định số 40/2019/NĐ-CP, bao gồm: nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ; dự án về giao thông; dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dự án về dầu khí; dự án về cơ khí, luyện kim; dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; dự án về xử lý, tái chế chất thải; dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác. Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh.
  1. Quy trình thực hiện ĐTM
  • Quy trình lập báo cáo ĐTM:

Quy trình lập báo cáo ĐTM- Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh
Quy trình lập báo cáo ĐTM- Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

 

  • Quy trình thẩm định ĐTM:

Quy trình thẩm định ĐTM-Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh
Quy trình thẩm định ĐTM-Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

  1. Cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM

– Bộ tài nguyên môi trường

– Sở tài nguyên môi trường

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

adminhttps://bunvisinh.com/
Môi Trường Bình Minh - Cung Cấp Bùn Vi Sinh - Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm - Xử Lý Nước Thải Mực In - Xử Lý Nước Thải Rửa Xe - Xử Lý Nước Thải Phòm Khám - Xây Dựng Thi Công Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Môi Trường Bình Minh - Cung Cấp Bùn Vi Sinh - Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm - Xử Lý Nước Thải Mực In - Xử Lý Nước Thải Rửa Xe - Xử Lý Nước Thải Phòm Khám - Xây Dựng Thi Công Hệ Thống Cấp Thoát Nước