Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu mới nhất tại Long An năm 2022

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản miễn phí tại Bình Dương

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu mới nhất tại Long An năm 2022

 

I. Giới thiệu

Hiện nay Long An là khu vực phát triển trong năm 2022 với 32 khu công nghiệp hiện hữu và sắp có thêm 4 khu công nghiệp mới.Sự hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tập trung dân cư, góp phần mở rộng các thị trấn, thị tứ; đồng thời tạo lập thêm nhiều điểm dân cư đô thị mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 được sửa đổi nhằm cải thiện vấn đề về môi trường song song với việc phát triển kinh tế sản xuất trong các khu công nghiệp Long An.

Công Ty Môi Trường Bình Minh chuyên lập các hồ sơ môi trường bao gồm: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu mới nhất tại Long An năm 2022.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

 

 

II. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu mới nhất tại Long An năm 2022.

 

Tại sao quý doanh nghiệp , công ty cần phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Long An trong năm 2022 ?

quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 118 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022.

Theo đó, hằng năm, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm trước đó được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cung cấp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 01;

b) Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 01;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02;

d) Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02;

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà tổ chức, cơ sở phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo bảo vệ trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định hàng năm, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường, Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại… Theo đó, thời hạn nộp Báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tùy theo quy mô sẽ có thời hạn nộp báo cáo khác nhau, phù hợp với quá trình tổng hợp và tiếp nhận của bên nộp báo cáo và cơ quan tiếp nhận.

Theo những quy định nêu trên thì phần nào đã giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp, công ty về việc phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78