Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường mới

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường mới

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường mới

Quý công ty đang thắc mắc về phí đóng thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường hãy liên hệ công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí. Chúng tôi hỗ trợ trọn gói cho doanh nghiệp từ hồ sơ pháp lý đến thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải. Với thời gian nhanh nhất.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Được quy định Theo thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 – Quy định mức thu, chế độ phu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định  báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường

Mức thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Bình Dương

  • Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 như sau:
–          Số tt Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mức phí đối với các Nhóm dự án (triệu đồng)
1 2 3 4 5 6
1 Đến 10 8,0 8,6 8,8 9,2 9,6 6,0
2 Trên 10 đến 20 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 9,0
3 Trên 20 đến 50 21,0 22,0 22,5 23,0 24,0 15,0
4 Trên 50 đến 100 37,5 38,0 39,0 41,0 43,0 27,0
5 Trên 100 đến 200 41,5 42,0 43,0 45,0 47,0 30,0
6 Trên 200 đến 500 54,0 55,0 56,0 59,0 62,0 39,0
7 Trên 500 đến 1.000 61,0 62,0 63,5 66,0 69,0 44,0
8 Trên 1.000 đến 1.500 65,0 67,0 68,5 72,0 75,0 48,0
9 Trên 1.500 đến 2.000 67,0 68,0 70,0 73,5 76,5 49,0
10 Trên 2.000 đến 3.000 70,0 71,0 73,0 76,0 79,0 51,0
11 Trên 3.000 đến 5.000 72,5 74,0 76,0 79,0 82,0 53,0
12 Trên 5.000 đến 7.000 77,0 78,0 80,0 84,0 87,0 56,0
13 Trên 7.000 84,0 86,0 88,0 92,0 96,0 61,0

Ghi chú:

  1. Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong Biểu nêu trên.
  2. Nhóm dự án
  3. a) Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.
  4. b) Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).
  5. c) Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.
  6. d) Nhóm 4. Dự án giao thông.
  7. e) Nhóm 5. Dự án công nghiệp.
  8. g) Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78