Tag Archives: công nghệ AO

Công nghệ AO-xử lý nước thải sinh hoạt

Công nghệ AO – xử lý nước thải sinh hoạt           Vào những thập niên 90 của thế kỷ 20. Các nhà khoa học về môi trường đang đau đầu với việc xử lý chất dinh dưỡng (N,P) trong nước thải sinh hoạt, thủy sản. Các quy định về chất lượng […]

0917.34.75.78