Báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay

Công tác bảo vệ môi trường là gì?, thủ tục pháp lý, cơ quan tiếp nhận nào?, quy trình ra sao… đó là những câu hỏi thường gặp của khách hàng, cơ sở sản xuất, công ty xí nghiệp mà công ty môi trường Bình Minh đang họp tác. Bạn đang có những thắc mắc về hồ sơ môi trường cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ nhé. Hoặc tham khảo sơ qua bài viết sau nhé!

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Điều 63, Mục 3, thông tư 02/2022/TT-BTNMT – xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ Lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
  • Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, KCN tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT
  • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành có liên quan tổ chức xây dựng báo cáo công tác BVMT theo quy định tại mẫu 03 phụ lục VI
  • Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ BVMT theo quy định tại Mẫu 04 phụ lục VI ban hành kèm theo TT 02/2022
  • Bộ Tài Nguyên và Môi Trường xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trình chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ đầu tư, cơ quan sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ quan sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường được quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/ NĐ_CP thì không phải thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ Lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Chủ dự án đầu tư dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều 66 về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo cơ quan quy định tại khoản 5, Điều 66, TT 02/2022 về công tác bảo vệ môi trường hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78