Viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất

Viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất

Công ty, doanh nghiệp nhà máy sản xuất nào đang thắc mắc về thông tư, nghị định nào quy định viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất, tần xuất lấy mẫu và cơ quan thẩm định cũng như chi phí thực hiện hồ sơ. Hãy liên ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 02746268602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Trong quá trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp đã phát sinh một số nguồn ô nhiễm như: nước thải , khí thải, thải công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt… vì thế các cơ sở sản xuất p cần thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
– Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ – Sửa đổi bổ sung một điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 – Quy định chi tiết thi nhành một số điều của nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 Quy trình lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất
viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất

 

Các giấy tờ cần thiết khi lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 • Xác nhận phê duyệt đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT hoặc đề án BVMT
 • Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp
 • Hóa đơn tiền điện, tiền nước
 • Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
 • Biên bản phê duyệt PCCC

 Tấn suất lấy mẫu giám sát

Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà baó cáo công tác vảo vệ môi trường sẽ có tần suất lập báo cáo môi trường khác nhau:

 •  3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
 •  6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

Tùy vào quy mô, công suất và vị trí của cơ sở, mà báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép có các cơ quan tiếp nhận và phê duyệt:

 • Sở Tài Nguyên và Môi Trường
 • Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ban quản lý KCN

Nếu bạn đang tìm mẫu viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất thì hãy tham khảo tại: Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78