Đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay

Đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay

Đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay

Bạn đang thắc mắc hồ sơ đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay. Gồm những gì, quy trình thủ tục như thế nào. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hotline: 0274 6268602 – Email: Kythuat.bme@gmail.com

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giác tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự  báo tác động đến môi trường của dự án dầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Quy định cụ thể tại phụ lục II của nghị định. Và thông tư 25/2019/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Căn cứ  vào nghị dịnh và thông tư trên mà ta biết được đối tượng nào cần lập Đánh giá tác động môi trường hay là lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Xem thêm: Nghị đinh 40/2019/NĐ-CP

Thông tư 25/2019/NĐ-CP

Quy trình lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay

Bước 1: khảo sát hiện trạng môi trường tại dự án: khảo sát điều kiên tự nhiên, thủy văn, điều kiện khí hậu tại dự án.

Bước 2: Xác định các nguồn ô nhiễm tới dự án trong các giai đoạn: san lấp mặt bằng, giai đoạn xây dựng, Giai đoạn hoạt động của dự án.

Bước 3: Đưa ra các biện pháp giảm thiểu trong các giai đoạn của dự án: san lấp mặt bằng, giai đoạn xây dựng, giai đoạn hoạt động của dự án.

Bước 4: đề xuất phương án xử lý các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn,…

Bước 5: Tham vấn ý kiến của cộng đồng

Bước 6: xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường

Bước 7: Hoàn thành báo cáo, trình nộp báo cáo lên cơ quan có chức năng

Nếu bạn đang thắc mắc về Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường mới nhất hiện nay, Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn trọn gói.

Hotline: 0274 6268 602

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.34.75.78