Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
 - Phòng Kỹ Thuật
  0917 34 75 78 -  Mr. Thành
- Email: kythuat.bme@gmail.com
- Tư vấn 24/24
  - Phòng Tư Vấn
   0917 096 077 - Ms. Hà
   0274 6268 602 -  Ms. Trung 

 - Xử lý nước thải 
 - Nuôi cấy, cung cấp bùn vi sinh  
 - Bảo trì, cải tạo, vận hành HTXL nước thải 
 - Tư vấn hồ sơ pháp lý về môi trường....v. .v. 

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép môi trường

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, quy trình thủ tục ra sao,… Nếu bạn có những thắc mắc trên, hay có vướng mắc gì về môi trường. Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép môi trường.

Hotline: 0274 6268 602 / 0917 096 077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Giấy phép môi trường là gì?

Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường

Theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NDD-CP về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau:

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

-Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường

– Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

– Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trong đó: Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác được quy định như sau:

  • Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; bản sau báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về luật đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.
  • Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản này; chủ dự án, cơ sở không phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường    

Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

  • Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (Nếu có dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), hoặc cho hạng mực công trình xử lý chất thải độc lập của dự án;
  • Chủ dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
  • Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trường ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giất phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép moi trường cấp UBND tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường
  • Trường hợp không đảm bảo thởi điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại thời điểm này, chủ dự án đầu tư phải có thông báo gia hạnh thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điểu 31 Nghị định này để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm.
  • Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định này nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép môi trường

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép môi trường

Xem thêm: Công ty lập đăng ký môi trường – 0274 6268 602

adminhttps://bunvisinh.com/
Môi Trường Bình Minh - Cung Cấp Bùn Vi Sinh - Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm - Xử Lý Nước Thải Mực In - Xử Lý Nước Thải Rửa Xe - Xử Lý Nước Thải Phòm Khám - Xây Dựng Thi Công Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Môi Trường Bình Minh - Cung Cấp Bùn Vi Sinh - Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm - Xử Lý Nước Thải Mực In - Xử Lý Nước Thải Rửa Xe - Xử Lý Nước Thải Phòm Khám - Xây Dựng Thi Công Hệ Thống Cấp Thoát Nước