Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập các hồ sơ môi trường: ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, khí thải,…. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm đơn vị tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, chi phí  thấp,… hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0274 6268 602 – 0917 096 077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 là gì?

Là báo cáo trình bày các hoạt động và kết quả của doanh nghiệp trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Báo cáo này thường được thực hiện hàng năm để đánh giá hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường đã thực hiện và đề xuất các kể hoăchj cải tiến trong tương lai.

Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều 66 thông tư 02/2022/TT-BTNMT về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính tư ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

(Khoản 2 Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được đính chính tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định 3323/Q Đ-BTNMT năm 2022).

Phương pháp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

 • Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;
 • Gửi, nhận trực tiếp;
 • Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi, nhận qua Fax
 • Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử
 • Phương thức khác theo quy định của pháp luật

(khoản 4 Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT)

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Theo khoản 5 Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT chủ dự án , cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gửi báo cáo công tác bbaor vệ môi trường đến cơ quan:

 • Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tại khu vực dự án hoạt động hoặc chi cục bảo vệ môi trường nếu được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổng hợp mẫu lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Tùy vào từng đối tượng thì mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 sẽ khác nhau, cụ thể:

 • Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quyd định tại Mẫu số 05.A Phục lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
 • Nội dung của báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phục lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
0917.34.75.78